© 2018 by Spilloppen. 

Marit Dugstad Nordeide 

Styrer

ansatt fra desember 2000.  Jobber som styrer tre dager i uka (tirsdag, torsdag og annenhver onsdag/fredag) og som pedagogisk leder på Loppekassa to dager (mandag og annenhver onsdag/fredag).

Lena Helstrup 

Barnehagelærer 

ansatt fra august 2004. Er ped.leder på Huskestua og jobber fire dager i uka (fri mandager). Har styreransvaret dersom Marit er borte.. Har hatt barn i barnehagen. 

Monika Bugten

Barnehagelærer

ansatt fra og med august 2018. Jobber på Huskestua fire dager i uka (har fri vekselvis onsdag/fredag) og er ansvarlig ped.leder på mandager når Lena har fri. Kommer opprinnelig fra Gdansk, der hun ble utdannet barnehagelærer i 2012. Har bodd fem år i Norge og har tre års barnehagelærererfaring fra en barnehage i Oslo.

Marthe Eun L. Jakobsen: 

barnehagelærer

Nyutdannet og ble ansatt fra og med august 2018. Tre dager i uka er hun ped.leder på Loppekassa (når Marit er på kontoret) og de to andre dagene er hun barnehagelærer på Huskestua. Er bosatt i Råde.

Anita Glosli

Assistent

startet i oktober 2006. Kjenner barnehagen godt gjennom tidligere verv i Kvinne- og familieforbundet, og som mor til tre barn som har gått her. Har gjennom flere år jobbet mye som vikar i Spilloppen.  Jobber tre dager i uka (mandag til onsdag). Kan også stille som vikar de to siste ukedagene.

Randi Espesæter

Assistent

startet i august 2016. Jobber på Loppekassa hver dag. Hun har tidligere drevet egen familiebarnehage og har lang erfaring med barn under tre år. Skal ta fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget i løpet av høsten.

Mariann Borander

Assistent

har jobbet i Spilloppen siden 1998, med noen avbrekk innimellom. Har også to barn som har gått her. Har permisjon barnehageåret 2018/2019

Petter Stjern Nerland 

Assistent

startet i august 2016. har ikke så lang fartstid i barnehage, men jobbet som vikar i en kommunal barnehage i et halvt år før han kom til oss. Jobber på Huskestua to dager i uka (torsdag/fredag), tilkallingsvikar de andre ukedagene. 

Faste Vikarer

Faste ringevikarer 2018/2019 er

Anita Glosli

Petter Stjern Nerland

Petter Kaibo,

Selamawit (Selam)

Vikarene våre kjenner ungene og rutiner svært godt og har hatt både lange og korte vikariat hos oss.

Please reload