Marit Dugstad Nordeide 

Styrer

ansatt fra desember 2000.  Jobber som styrer tre dager i uka (tirsdag, torsdag og annenhver onsdag/fredag) og som pedagogisk leder på Loppekassa to dager (mandag og annenhver onsdag/fredag).

Lena Helstrup 

Barnehagelærer 

ansatt fra august 2004. Er ped.leder på Huskestua og jobber fire dager i uka (fri mandager). Har styreransvaret dersom Marit er borte.. Har hatt barn i barnehagen. 

Monika Bugten

Barnehagelærer

ansatt fra og med august 2018. Jobber på Huskestua fire dager i uka (har fri vekselvis onsdag/fredag) og er ansvarlig ped.leder på mandager når Lena har fri. Kommer opprinnelig fra Gdansk, der hun ble utdannet barnehagelærer i 2012. Har bodd fem år i Norge og har tre års barnehagelærererfaring fra en barnehage i Oslo.

Marthe Eun L. Jakobsen: 

Barnehagelærer

Nyutdannet og ble ansatt fra og med august 2018. Tre dager i uka er hun ped.leder på Loppekassa (når Marit er på kontoret) og de to andre dagene er hun barnehagelærer på Huskestua. Er bosatt i Fredrikstad.

Randi Espesæter

Barne- og ungdomsarbeider

Randi startet i i Spilloppen i august 2016 og jobber på Loppekassa hver dag. Hun har tidligere drevet egen familiebarnehage og har lang erfaring med barn under tre år.

Anita Glosli

Assistent

startet i oktober 2006. Kjenner barnehagen godt gjennom tidligere verv i Kvinne- og familieforbundet, og som mor til tre barn som har gått her. Har gjennom flere år jobbet mye som vikar i Spilloppen.  Jobber tre dager i uka (mandag til onsdag). Kan også stille som vikar de to siste ukedagene.

Petter Stjern Nerland 

Assistent

startet i august 2016. har ikke så lang fartstid i barnehage, men jobbet som vikar i en kommunal barnehage i et halvt år før han kom til oss. Jobber på Huskestua to dager i uka (torsdag/fredag), tilkallingsvikar de andre ukedagene. 

Please reload