Småbarnsavdelingen vår Loppekassa er liten og trygg. Her går det 6 barn i alderen 1-3 år og grunnbemanningen består av 2 voksne (pedagogisk leder og assistent). Vi er opptatt av å skape gode og trygge rutiner, slik at barna kan få en viss oversikt over dagen sin ved at de lærer rekkefølgen på lek, måltid, hvile og andre aktiviteter å kjenne. Barna skal ivaretas av omsorgsfulle og tilstedeværende voksne, som lar dem utforske i trygge og forutsigbare omgivelser. Vi oppholder oss mye på gulvet, og hvis barna ønsker det, er det alltid et tilgjengelig fang der hvor de befinner seg.

I hverdagssituasjoner som måltider og av-/påkledning, ønsker vi at barna skal oppleve mestring og vi legger til rette for at de skal klare selv. Ellers er vi mest opptatt av de nære tingene, så får de store prosjektene heller komme når tiden er moden for det. Siden det er bare er 6 barn på avdelingen, får vi mer tid til hvert barn og bedre kontakt med foreldrene.

 

DAGSRYTMEN PÅ LOPPEKASSA

07.30. Barnehagen åpner. Barna tas imot av felles tidligvakt og er sammen med barna på Huskestua

08.45. Vi går inn på Loppekassa. Barna leker fritt

09.00. Vi rydder leker

09.05. Frukt. Gjennomgår dagens aktiviteter ved hjelp av bilder på dagtavla

09.30. Tur/utelek/innendørs aktiviteter

11.20. Bleieskift

11.30. Sangstund/eventyrsamling

11.40. Lunsj

12.00. Soving

13.00. Barna tas opp etter hvert som de våkner. Dersom været tillater det, går vi ut. Hvis ikke, blir vi inne med aktiviteter eller frilek

15.00. Ettermiddagsmat

15.15. Bleieskift

15.30. Lek ute/inne

16.00. Barna fra Loppekassa går inn på Huskestua og er sammen med felles seinvakt

16.30. Barnehagen stenger                                               

LOPPEKASSA 0-3 ÅR