NY I BARNEHAGEN

 

Det er alltid like spennende å bli kjent med nye barn og voksne.  De fleste barna starter som regel i august, men allerede på vårparten vet vi hvem som skal bli nye Spillopper etter sommerferien. Derfor har vi som tradisjon å invitere nye barn og foreldre til et lite treff i løpet av juni måned, slik at vi kan hilse på hverandre, vise fram barnehagen og fortelle litt om hvordan vi har det hos oss. Vår erfaring er at dette er med på å gjøre barnehagestarten mer forutsigbar for de som er nye, fordi det gjør det lettere for foreldrene å forberede barna når de har noe konkret å snakke om. Under finner du en link til vår oppstart plan.