HJERTELIG VELKOMMEN TIL SPILLOPPEN BARNEHAGE!

 

Vi ønsker først og fremst å tilby barna våre god omsorg og trygghet i hverdagen – alle skal bli sett og hørt!

Derfor avvikles det ingen møter i barnehagens åpningstid. Åpningstiden er noe kortere enn i de andre barnehagene i Ski kommune. Det gjør at vi har en større voksentetthet gjennom hele dagen, slik at vi kan ivareta barna på best mulig måte.

Vi setter inn vikar ved sykdom og annet fravær, og vi har faste vikarer tilknyttet barnehagen. Det gjør at hos oss blir ingen barn møtt av ukjente voksne når de kommer om morgenen.

Spilloppen barnehage oppfyller kravene til pedagogiske personale, og vi er også innenfor den foreslåtte bemanningsnormen.